Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy to jeden z pierwszych kursów, na jakie może zdecydować się młody człowiek. Jest to szesnasto godzinne szkolenie z zakresu pomocy poszkodowanym, z zajęciami zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi, które umożliwią nam sprawdzenie nabytych umiejętności w konkretnej sytuacji. Kurs prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż, a otrzymany certyfikat uprawnia do szkolenia innych, niejednokrotnie młodszych od nas, w szkołach, a także przeprowadzania pokazów na imprezach otwartych. Uważam, że każdy z nas powinien zdecydować się na skończenie takiego szkolenia, chociażby z uwagi na własną wiedzę i zabezpieczenie w razie wypadku, który może zdarzyć