Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy to jeden z pierwszych kursów, na jakie może zdecydować się młody człowiek. Jest to szesnasto godzinne szkolenie z zakresu pomocy poszkodowanym, z zajęciami zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi, które umożliwią nam sprawdzenie nabytych umiejętności w konkretnej sytuacji. Kurs prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż, a otrzymany certyfikat uprawnia do szkolenia innych, niejednokrotnie młodszych od nas, w szkołach, a także przeprowadzania pokazów na imprezach otwartych. Uważam, że każdy z nas powinien zdecydować się na skończenie takiego szkolenia, chociażby z uwagi na własną wiedzę i zabezpieczenie w razie wypadku, który może zdarzyć się na naszych oczach. Ponadto może się on przydać przy poszukiwaniu pierwszej, sezonowej pracy. W końcu niejednokrotnie opiera się ona na przebywaniu w dużym skupisku ludzi, gdzie zawsze może się coś wydarzyć. Kolejną kwestią jest przychylniejsze spojrzenie pracodawcy na kandydata, który wykazuje się jakąś inicjatywą i dba o swoje dodatkowe umiejętności.

Dodaj komentarz